Tradisjonelle komagabånd fra Lyngen.

Manns bånd fra Porsanger med ny fargekombinasjon .

Loppa bånd

Tradisjonelt komagaband i Lyngen område.

Sør-Troms/Ofoten og Nord-Sverge