Tangentvev er en vevstol der man løfter skaftene opp for å få skille. Det finnes vevstoler fra 4 skaft til 16 skaft. Bredden er fra 50cm til 90 cm. Det er bare fantasien som setter begrensinger på hva en kan veve på disse stolene.